Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov

21.03.2017 10:01

Vzhľadom k celoslovenskému nepriaznivému vývoju požiarovosti v posledných dňoch,  OR HaZZ v Rožňave

vyhlasuje „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom

obvode okresu Rožňava od  12:00 hod.   dňa  21.3.2017  do odvolania.

ČZNVP Rožňava.pdf (676058)

Späť