Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 07:36

OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňava vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 4.7.2019 od 7.00 do odvolania.

Fyzickým osobám sa zakazuje najmä:

-fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

-vypaľovať trávu, kríky,stromy a iný odpad

-zakladať oheň v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Späť