Informácia k voľbe prezidenta

30.01.2014 12:51

 

INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Obec

Slavoška

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l.   Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2.  Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

volebná miestnosť v zasadačke Obecného úradu v Slavoške

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom


v obci Slavoška

 

 

 

V

Slavoške

Dátum:

30.1.2014

    Ján Jakubovský, starosta obce Slavoška v.r.

 

 

Späť