Mor ošípaných u diviačej zveri

17.03.2016 10:27

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava  z dôvodu informovania verejnosti a v súlade s Národným kontrolným programom pre klasický mor a africký mor ošípaných a diviačej populácii na Slovensku v r. 2016 v prílohe zasiela Opatrenia, ktoré boli nariadené pre  PZ v regióne Rožňava za účelom zabránenia možného vzniku a šírenia tejto nebezpečnej nákazy.

 

Opatrenia KMO 2016.pdf (797658)

Späť