Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

16.08.2019 07:57

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Rožňava dňom 15.8.2019 o 7.00 h.

Odvolanie ČZNVP 082019.pdf (361165)

Späť