Opatrenia proti šíreniu vírusu COVID19

13.03.2020 12:00

Od pondelka 16.3.2020 budú min. na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, voľnočasové aktivity i priestory niektorých prevádzok. Upozorňujeme, že uzatvorenie prevádzok sa vzťahuje i na denné stacionáre, denné centrá ( kluby dôchodcov ), komunitné centrá.

Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas.

Zrušené sú všetky verejné , kultúrne i športové podujatia.

Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje hlavný hygienik SR vydanie rozhodnutia o nariadení tohto opatrenia pre verejnosť o karanténe zverejňujeme v prílohách.

V súvislosti so zákazom hromadných podujatí vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa11.3.2020 doplňujúce informácie, ktoré zasielame v prílohe. V uvedenej súvislosti informujeme, že vzhľadom na existenciu vysokého rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 sa pohrebov sa môžu zúčastniť výlučne iba blízke osoby.

opatrenia.pdf (122175)

rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf (122120)

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia.pdf (3914460)

 

 

Späť