Oznam pre evidovaných nezamestnaných občanov

10.03.2020 10:12

Dôležité informácie pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave  k prijatým opatreniam s cieľom predísť šíreniu korona vírusu.

  • V období od 10.03.2020 do odvolania  úrad pracuje v krízovom režime
  • Obmedzuje sa pohyb klientov v priestoroch úradu
  • Všetky žiadosti v oblasti služieb zamestnanosti, hmotnej núdze, štátnych dávok, príspevkov na kompenzáciu ŤZP, parkovacieho preukazu budú preberané na prízemní úradu v podateľni resp. klient môže žiadosť doručiť elektronicky – mailom
  • Vopred dohodnuté termíny (kontakty na úrade) sa rušia. O novom termíne bude klient informovaný telefonicky, mailom alebo poštou.  Klienti nebudú sankcionovaní za nedostavenie sa v dohodnutom termíne.
  • Rušia sa výberové konania – klient ktorý obdržal predvolanie na termín v mesiaci marec nemá povinnosť dostaviť sa.
  • Pre komunikáciu s úradom môžu klienti využiť všetky telefonické a mailové  kontakty zverejnené na webovej stránke úradu alebo využiť linku spojovateľa  058/2440999 alebo e-mail : rv@upsvr.gov.sk


 

Späť