Oznámenie o počte obyvateľov

30.07.2014 13:46

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obec Slavoška1)podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku  dňu zverejnenia oznámenia volieb   do orgánov samosprávy v Obci Slavoška je 130 obyvateľov.

V.......Slavoške.. dňa ..30.7.2014

 

                                                                   Ján Jakubovský, starosta obce Slavoška v.r

Späť