POĽOVNÍCKY DEŇ GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI

17.08.2021 13:39


POĽOVNÍCKY DEŇ GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI
28. august 2021, 10:00, kaštieľ a park Andrássyovcov v Betliari

Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií – jeho zariadenie nerozkradli, nebol prestavaný a prakticky od znárodnenia slúži účelom múzea. Všetko, čo sa v interiéroch nachádza, patrilo členom rodu Andrássy, ktorých považujeme za najvýznamnejších aristokratov v Európe v 19. storočí.
V početných pohodlných apartmánoch kaštieľa prebývala aj spoločenská elita, zúčastňujúca sa
na chýrnych betliarskych poľovačkách. Poľovačky na medvede, jeleniu zver, vlky či diviaky sa usporadúvali v betliarskych revíroch a v okolitých lesoch, ktoré obklopujú náš rozsiahly anglický park. V priestoroch kaštieľa Andrássyovcov v Betliari a depozitároch SNM – Múzea Betliar sa zachovala najrozsiahlejšia
a najucelenejšia kolekcia pôvodných historických trofejí.
V roku 1885 gróf Emanuel I. Andrássy založil v Betliari zvernicu pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver. Jej základ tvorilo 16 jeleníc a 5 jeleňov privezených zo Zemplína. V rozširovaní zvernice pokračoval aj Emanuelov syn gróf Gejza I. Andrássy. Počas 2. svetovej vojny zvernica zanikla, ale Štátne lesy ju na tomto historickom mieste obnovili už v roku 1967. Zvernica v Betliari tak patrí medzi najstaršie v súčasnosti fungujúce zvernice na Slovensku a v roku 2019 bola zaradená medzi významné lesnícke miesta Slovenska.
SNM – Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava, Lesmi Slovenskej republiky š. p., odštepný závod Rožňava a Obcou Betliar usporiada 28. augusta už šiestykrát Poľovnícky deň v areáli historického parku kaštieľa.
PROGRAM:
10.00 Slávnostný poľovnícky sprievod a otvorenie Poľovníckeho dňa
11.00 Svätohubertovská omša
12.00 Odovzdávanie vyznamenaní „Za významné zásluhy o rozvoj Slovenského poľovníctva“ poľovníkom z regiónu Gemer
13.00 Ukážky poľovníckych signálov
13.30 Pasovanie nových poľovníkov, absolventov poľovníckeho kurzu
14.00 Vyhodnotenie prebiehajúcich súťaží poľovníckeho dňa
15.00 Ukončenie poľovníckeho dňa
SÚBEŽNE S PROGRAMOM BUDE PREBIEHAŤ:

Ukážky sokoliarstva (sokoliarska skupina z Muráňa)

Ukážky poľovníckej kynológie

Výstavka poľovníckych trofejí z okresu Rožňava

Atrakcie pre deti a súťaže

Remeselnícky jarmok
Vstupy do kaštieľa sú organizované podľa návštevného poriadku múzea.
Ďakujeme, že počas pandémie COVID-19 dodržiavate bezpečnostné opatrenia.
Kontakt: Judita Krajčiová, 0918 686 634, judita.krajciova@snm.sk

Späť