Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

19.07.2016 08:46

Na základe žiadosti Okresného úradu Košice, odboru životného prostredia oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Regionálna integrovaná stratégia Košického samosprávneho kraja je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

RUIS.pdf (189248)

Späť