Zverejnenie adresy pre žiadosti o hlasovací preukaz a voľbu poštou

07.11.2019 10:43

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu alebo žiadosti o voľbu poštou vo voľbách do NR SR môžete posielať na adresu obec.slavoska@gmail.com .

O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať emailom do 10.2.2020.

Žiadosť o voľbu poštou musí byť obci doručená najneskôr 10.1.2020.

Späť