Ako sme volili?

14.11.2013 07:59

V sobotu 9.novembra sa na voľbách do orgánov samosprávnych krajov v našej obci zúčastnilo 32 z 91 zapísaných voličov čo predstavuje 35,16% účasť na voľbách. Bolo odovzdaných 32 platných hlasovacích lístkov na voľby poslancov a 30 platných hlasovacích lístkov na voľby predsedu KSK.

Pretože žiadny z kandidátov na predsedu nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voľby predsedu samosprávneho kraja sa budú opakovať v sobotu 23.novembra 2013 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Späť