História

 

     Prvá písomná zmienka o obci Slavoška sa datuje do roku 1563, kedy sa nazývala Zlauozka. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1566 je písomne doložený názov Zlauozka, z roku 1686 Kiss Slaboska, Pusta Slaboska, z roku 1773 Mala Slabosska, z roku 1920 Malá Slavoška, z roku 1927 Slavoška. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Kisszabos.

 

Marcelová : Vznikla asi začiatkom 14. storočí, spomína sa v roku 1318 a v roku 1320, čoskoro nato zanikla.

Vyšehrad : Spomína sa v roku 1427. Patril Štítnickému panstvu, bol pastierskou osadou. Zanikol v polovici 16. storočia.

      Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko - malohontskú župu; pred rokom 1960 pod okres Rožňava, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Rožňava kraj Východoslovenský.

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu:   Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1563, vznikla na valaskom práve na mieste Vyšehradu. Patrila štítnickým Bebekovcom, od 17. storočia panstvu Krásna Hôrka. V roku 1566 mala 3 porty, ale pre turistické nájazdy bola až do roku 1599 samotou. V roku 1773 tu žilo 32 sedliakov a 6 želiarov. V roku 1828 mala 30 domov a 345 obyvateľov. Živili sa pastierstvom, poľnohospodárstvom, furmančení a vypomáhali si tkaním pokrovcov.

 

Organizácie a podnikatelia v obci

Ondrej Gallo,Agropol,SHR,  (chov hovädzieho dobytka)

Ján Jakubovský, SHR, (chov hovädzieho dobytka)

Pozemkové spoločenstvo KOMPOSESORÁT Slavoška ( združenie vlastníkov lesných pozemkov)

Ján Gajdoš (ťažba dreva)

Branislav Kolesár , SZČO