Oznam

Program odpadového hospodárstva kraja-záverečné stanovisko

21.05.2018 09:20
Na obecnom úrade môžete nahliadnuť do  záverečného stanoviska k Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020. Toto stanovisko bolo obci na zverejnenie doručené od Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek žp kraja...

Zápis detí do MŠ Markuška

10.05.2018 10:10

Prerušenie distribúcie elektriny

10.05.2018 10:07
Oznamujeme obyvateľom obce plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 6.júna 2018 od 8.30h do 13.30h   eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny.pdf (77993)

Vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra

24.04.2018 10:22
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Slavoške-voľby HK.pdf (366559)

Pozvánka

12.04.2018 14:35
       POZVÁNKA Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční     v piatok 13.4.2018 o 19.00 hod   v kancelárii OU...

Zápis detí do ZŠ Markuška

27.03.2018 08:05
Riaditeľstvo ZŠ Markuška oznamuje rodičom detí, že dňa 10.4.2018 o 8.30 hod. sa v budove ZŠ v Markuške uskutoční zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ. Povinnosťou rodiča je doniesť rodný list dieťaťa, kartičku poistenca a svoj občiansky preukaz.

Chráňme lesy pred požiarmi

15.03.2018 07:54
CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Výskyt lesných požiarov v suchom jarnom, letnom, ale aj...

Zápis detí do školy

14.03.2018 11:27

Svetový deň vody

14.03.2018 09:45
    Aj voda má svoj deň. Je ním 22. marec. Svetový deň vody ( World Water Day ) si pripomíname každoročne už od roku 1993. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si, že existujú krajiny, kde pitná voda nie je samozrejmosťou, upozorniť na súčasný stav vody vo svete, informovať...

Záverečný účet obce

28.02.2018 12:18
Pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejňujeme spracovaný záverečný účet obce za rok 2017 záv.účet obce 2017.pdf (730400)

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik

Zverejnenie

Záverečný účet obce

28.02.2013 09:00
V zmysle zákona zverejňujeme Záverečný účet obce za rok 2012 Záverečný účet 2012.pdf (220,4 kB)

Nariadenie obce o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške dňa 7.12.2012 schválilo nové nariadenie o dani z nehnuteľnosti ktoré bude platné od 1.1.2013.

nariadenie dan od 2013.rtf (97,1 kB)

Výsledky volieb do NR SR v obci

V zozname voličov bolo zapísaných 97 voličov z toho prišlo voliť 57 obyvateľov ( volebná účasť 58,76%)

Okrsková volebná komisia spočítala 56 platných hlasov a to pre:

Slovenská národná strana    3 hlasy

Obyčajní ľudia a nez.osobnosti    2 hlasy

Ľudová strana Naše Slovensko    1 hlas

SMER soc.demokracia        44 hlasov

Komunistická strana Slovenska    1 hlas

99% obč.hlas                            1 hlas

ĽS HZDS                                1 hlas

SDKÚ                                    3 hlasy