Oznam

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

13.06.2024 09:47
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji – zverejnenie správy o hodnotení strategického dokumentu     Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

16.05.2024 09:36
ČZNVP 052024.docx (2237851)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK

16.05.2024 09:15
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia...

Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030

16.05.2024 09:05
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia...

Noc kostolov - pozvánka

07.05.2024 08:13
nockostolov.pdf (1578282)

Certifikát NATUR PACK

25.04.2024 08:11

Nový všeobecný lekár pre náš obvod

23.04.2024 09:36
OZNAM AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH V MESTE DOBŠINÁ   Vážení občania, po dlhoročnom úsilí mesta Dobšiná o zriadenie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v spádovom obvode mesta Dobšiná sa podarilo, v  novozrekonštruovanom Centre integrovanej zdravotnej...

Zverejnenie zápisnice z 1kola voľby prezidenta

26.03.2024 09:58
zápisnica volbyprez1k.pdf (862774)

Výpočet vytriedenia odpadov za rok 2023

13.02.2024 10:59
vypocetvytriedenia2023.pdf (621946)

Voľby do EP

13.02.2024 07:49
Informácia pre voličov k voľbám poslancov Europskeho parlamentu WEP24_Inf-svolby EP.pdf (218281)

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik