Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

16.07.2015 09:52

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje od 8.7.2015 až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Rožňava.

V čase vyhlásenia sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

zakladať a udržiavať ohne

používať otvorený oheň

fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov a bylín, krov a stromov.

Späť