Čiastočná uzávierka cesty

22.05.2014 12:42

Okresný úrad v Rožňave , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal rozhodnutie ktorým povoľuje čiastočnú uzávierku cesty III/526024 spojka Slavoška na čas od 14.5.2014 do 24.3.2015 z dôvodu jej rekonštrukcie. Cesta bude vyznačená prenosným dopravným značením.

uzávierka cesty.pdf (446870)

Späť