Doručenie oznámenia- voľby prezidenta

29.01.2024 10:37

V súvislosti s prípravou volieb prezidenta SR zverejňujeme informáciu o možnosti delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie emailom na adrese obec.slavoska@gmail.com.

V obci Slavoška bol vytvorený 1 volebný okrsok pre celú obec. Volebná miestnosť bude v sále obecného úradu Slavoška č.26.

 

Späť