Email kontakt _ voľby NR SR

27.06.2023 11:24

Zverejňujeme email kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradíka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR

obec.slavoska@gmail.com

Túto adresu môžete použiť aj pre podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám.

Späť