Informácia pre majiteľov psov a mačiek

01.08.2013 09:01

Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Komora veterinárnch lekárov informujú majiteľov spoločenských zvierat - psov ,mačiek a fretiek na zákonnú povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady identifikáciu uvedených zvierat transpodérom-mikročipom.

Od 1.11.2011 musí byť každý pes, mačka,fretka nezameniteľne označený do 8 týždňov veku, alebo pred uvedením na trh, alebo pred prevedením do vlastníctva inej osoby. Na spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred dátumom 1.11.2011 sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie.

Aplikáciu mikročipu môže vykonať len veterinárny lekár. Čipovanie svojim priebehom pripomína vakcináciu. Mikročip je aplikovaný sterilnou jednorazovou striekačkou pod kožu. Úkon je bezbolestný a trvá asi 2 sekundy. Informácie o identifikovanom zvierati a jeho majiteľovi sa zadávajú do centrálneho registra spoločenských zvierat.

Podrobnejšie informácie Vám poskytne veterinárny lekár.

www.svssr.sk

www.kvlsr.sk

Späť