Likvidácia invazívnych druhov rastlín

08.08.2013 07:48

Štátna ochrana prírody SR , Správa NP Slovenský kras v Brzotíne oznamuje obyvateľom metodiku postupu pri likvidácii invazívnych druhov rastlín

invázne_ rastliny-1.pdf (261144)

Lik_biomasy.pdf (194140)

odstranovanie_inváz_rastlín.pdf (942675)

Späť