Medzinárodný deň starších

01.10.2013 08:24

1.október „Medzinárodný deň starších“

 

            V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Medzinárodný deň starších si v roku 2013 pripomíname už 23. rok.

Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku alebo v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom.

            Veľa ľudí je aj vo vyššom veku naďalej aktívnych a plne samostatných, až takmer do konca svojho života. Zdravie a aktivita v staršom veku závisia predovšetkým od spôsobu života a správania sa jednotlivca počas celého života, preto nikdy nie je neskoro pokúsiť sa žiť podľa týchto zásad:

-     dodržujte správnu životosprávu, žite prirodzene podľa svojich individuálnych potrieb,     

tešte sa zo svojich záľub, z detí, vnúčat,  neprestaňte sa vzdelávať,

  • udržujte primeranú telesnú aktivitu, cvičte, prechádzajte sa v prírode, vykonávajte práce v domácnosti a v záhrade,
  • konzumujte stravu bohatú na vlákniny (ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky),
  • obmedzte živočíšne tuky a solenie,
  • udržujte si primeranú telesnú hmotnosť, ak máte nadváhu – znížte ju,
  • nefajčite, nepožívajte alkohol,
  • navštevujte lekára v pravidelných intervaloch.

Celoživotné dodržiavanie zásad správnej životosprávy sa Vám odmení i v aktívnom

prežívaní staršieho veku.       

 

 

Dôstojná staroba – žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku.

 

Späť