Menovanie zapisovateľky MVK

09.08.2022 12:17

V súlade s § 169 ods.6 a zák.č.180/2014 Zb. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bola  zapisovateľkou  miestnej volebnej komisie v Slavoške menovaná  pani Mariana Palečková, Slavoška č.37,

pre voľby do orgánov samosprávy obcí ktoré budú 29.10.2022.


 

 

Späť