Najbližší vývoz odpadu

19.12.2013 13:48

Termín vývozu TKO

utorok 6.januára 2014

V prípade zlého počasia doneste kuka nádoby čo najbližšie k hlavnej ceste v obci. Týka sa to hlavne bočných ulíc kde sa smetiarske auto nevie obrátiť.

Späť