Nástup do školy

31.08.2020 09:29

Slávnostný nástup do nového školského roku 2020/2021 v Základnej škole v Štítniku sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020.

Vzhľadom na aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia slávnostný začiatok školského roku sa uskutoční bez slávnostného nástupu. Podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR je povolená prítomnosť len jedného zákonného zástupcu u žiaka 1. ročníka vo vnútorných priestoroch školy. Rodičia žiakov vyšších ročníkov nemajú povolený vstup do interiéru školy.

Žiaci spolu s rodičmi musia mať rúška a dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia. Pred prvým nástupom žiakov do školy sú zákonní zástupcovia povinní vypísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Späť