Nebude elektrina

16.05.2013 10:47

Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s Košice oznamuje obyvateľom obce, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude v celej obci prerušená dodávka elektrickej energie v týchto termínoch:

 4.júna 2013 v čase od 7:00 h do 20:00h

 5.júna 2013 v čase od 7:00 h do 20:00 h

Slavoška.pdf (144664)

Späť