Nový všeobecný lekár pre náš obvod

23.04.2024 09:36

OZNAM

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH V MESTE DOBŠINÁ

 

Vážení občania,

po dlhoročnom úsilí mesta Dobšiná o zriadenie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v spádovom obvode mesta Dobšiná sa podarilo, v  novozrekonštruovanom Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti Dobšiná, vytvoriť priestory s možnosťou zriadenia druhej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, ktorú prevádzkuje spoločnosť MALMED s.r.o..

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MALMED s.r.o., na adrese Dobšiná, Nová ulica č. 814, je v prevádzke od 1.4.2024,  má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.  Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár  MUDr. Marek Laskovský s  atestáciou zo všeobecného lekárstva a dvoma atestáciami z internej medicíny, zastupujúci lekár MUDr. Martin Mrázik s dvoma atestáciami z chirurgie. 

 

VÚC - Košický samosprávny kraj - Odbor zdravotníctva stanovil  pre túto ambulanciu zdravotný obvod, do ktorého patria obce:  Nižná Slaná, Petrovo, Slavoška, Brdárka, Hanková, Koceľovce, Markuška.

 

Prihlásiť sa môžu aj obyvatelia mesta Dobšiná a ďalších obcí, všetci majú možnosť slobodnej voľby lekára.

 

Bližšie informácie Vám poskytnú, priamo v ambulancii na adrese Dobšiná, Nová ulica

č. 814 Dobšiná, II. poschodie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Dobšiná, alebo na tel. č. 0902 965 304.

 

Prevádzka ambulancie je toho času skúšobná, v prípade, ak nebude zo strany pacientov záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti touto spoločnosťou všeobecného lekára pre dospelých v Dobšinej, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže túto ambulanciu k 1.8.2024 zrušiť. 

 

 


 

 

Späť