Opatrenia RVPS

10.03.2015 12:49

Na úradnej tabuli v obci sú zverejnené opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Rožňave č. 2015/000040 pre užívateľov poľovných revírov v okrese Rožňava v zmysle Národného kontrolného programu pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii.

Späť