Oznam

09.04.2013 08:46

Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni

Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00

Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik

Späť