Oznámenie emailovej adresy

09.08.2022 12:15

Zverejňujeme emailovú adresu pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do rgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obce.

obec.slavoska@gmail.com

Späť