Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

19.08.2014 08:38

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške poda § 11 ods.4 písm.i) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na svojom zasadnutí dňa 16.8.2014 rozhodlo, že výkon funkcie starostu obce Slavoška pre nové volebné obdobie r. 2014-2018 bude v skrátenom úväzku 0,3.

Späť