Oznámenie o určení počtu poslancov

19.08.2014 08:41

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške podľa § 9 zák.SNR č.369/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí na svojom zasadnutí dňa 16.8.2014 rozhodlo, že obecné zastupiteľstvo v Slavoške bude mať v novom volebnom období r. 2014-2018  celkom 5 poslancov ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Späť