Oznámenie o určení počtu poslancov

07.07.2022 09:40

                                                                            OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č. 10/2022  zo dňa     5.7.2022 určilo, že Obecné

zastupiteľstvo v  Slavoške                                                                                                       

bude mať          5         poslancov, ktorí sa budú voliť v               1          volebnom obvode.

 

 

Vo volebnom obvode číslo           1          , ktorý zahŕňa: obec Slavoška

 

sa volí            5         poslancov.

 

 

 

V                           Slavoške                                dňa              6.7.2022            

 

 

 

 

                   Ján Jakubovský             podpis

odtlačok pečiatky obce

(mesta, mestskej časti)

 

 

 

 
 

 

2) Oznámenie sa môže vyhotoviť osobitne pre každý volebný obvod.

 

Späť