Oznámenie - určenie počtu obyvateľov k voľbám

07.07.2022 09:34

 

OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí  29. októbra 2022

 

 

Obec Slavoška 1)

podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022) do orgánov samosprávy v Obci Slavoška

je       127   obyvateľov.

 

V Slavoške dňa 6.07.2022

Ján Jakubovský, starosta obce Slavoška

 

 
   

 

Späť