Pozor - zvýšený výskyt žltačky v okrese Rožňava

21.10.2016 10:39

Vírusová hepatitída typu A – žltačka

– je choroba špinavých rúk!

 

Jedným z najdôležitejších opatrení je dôkladná osobná hygiena – pravidelné umývanie rúk

 

Ako chrániť seba?

- pravidelné a dôkladné umývanie rúk mydlom

- ak nie je možné si umyť ruky, používať alkoholové dezinfekčné prípravky na ruky

- umývanie rúk je najdôležitejšie po použití toalety, pred konzumáciou jedla a pred fajčením

 

Ako chrániť ostatných?

- dezinfikovať chlórovými prípravkami toaletu a jej okolie

- dezinfikovať aj miesta, ktorých sa často chytáme

 

Vírusová hepatitída typu A je vážne ochorenie pečene s možnými trvalými následkami na zdraví a preto nepodceňujte osobnú hygienu.

 

Najúčinnejším opatrením proti vírusovej hepatitíde typu A je očkovanie. O očkovaní sa môžete informovať u Vášho ošetrujúceho lekára.

 

Vypracoval: Mgr. Jozef Varga – epidemiológ

                                                                                                         MUDr. Ľubomíra Chromčíková

                                                                                                                 regionálna hygienička

Späť