Svetový deň vody

17.03.2015 08:46

 

 

22. marec 2015 – Svetový deň vody

 

 

Viete že 22. marec je Svetovým dňom vody? Od roku 1993 členské štáty Organizácie spojených národov každoročne 22. marca prostredníctvom konkrétnych aktivít propagujú tému, bezprostredne súvisiacu s vodou. Témou Svetového dňa vody sa v roku 2015 stala „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života. Ľudia si uvedomujú, že sa pitná voda stáva stále vzácnejšou a nie je jej všade dostatok, čo je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Niektorí z nás možno nevedia, že ani v súčasnej dobe takmer miliarda ľudí na celom svete nemá prístup k „zdravej“ pitnej vode.

22. marec je príležitosťou vnímať vodu troch inak, nie ako niečo samozrejmé, čo je tu s nami každý deň, čo tečie, ak pootočíme vodovodným kohútikom. Voda je vzácnym bohatstvom, ktoré na Slovensku zatiaľ máme. Svetový deň vody môže byť pre každého z nás dňom na zamyslenie sa nad významom vody, a to predovšetkým pre zdravie človeka. Pitná voda je najzdravším nápojom s vyváženým a optimálnym pomerom minerálnych látok v množstve vhodnom a potrebnom pre ľudský organizmus.

Moderný človek čoraz viac vzďaľujúci sa prírode akoby zabúdal na životodarnú          a osviežujúcu silu „čistej“ vody. Pitnú vodu nemôže nič nahradiť. Pitnú vodu si treba vážiť     a chrániť, zamyslite sa, čo preto môžete urobiť VY !

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave sa každoročne zapája do osláv Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako najdôležitejšej súčasti života človeka.

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 budú v dňoch 20. marca 2015 a 23. marca 2015 odborní zamestnanci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia tunajšieho úradu v čase od 8.00 do 14.00 hod. všetkým záujemcom z radov občanov osobne alebo telefonicky na telefónnom čísle: 058/7323257,58, klapka 116 a 117, poskytovať konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní a problémov súvisiacich s vodou.

 

 

 

Späť