Triedite odpad správne?

07.10.2021 11:15

Vzhľadom na neustále sa zvyšovanie počtu vzniknutého komunálneho odpadu v obci Vás dôrazne žiadame aby ste odpad ktorý vznikne vo Vašej domácnosti triedili. Plastové fľaše i zmiešané plasty, plechovky , papier a sklo nám zberová spoločnosť berie bez poplatku. Stačí vyložiť vyzbieraný odpad vo vreci v deň vývozu pred svoj dom.

Za odpad ktorý skončí v kuka nádobe však budeme platiť čím ďalej tým viac. Od budúceho roku sa cena za vývoz odpadu zvýši . Dôvodom bude zvýšenie cien zo strany zberovej spoločnosti a jedným z dôvodov je aj to,že namiesto jednej smetnej nádoby za dom dávate aj dve.

Ak sa obyvatelia naučia odpad triediť nebudeme musieť každoročne zvyšovať poplatky za vývoz odpadu.

triedite_odpady_spravne.pdf (697612)

Späť