Verejná vyhláška

05.06.2015 08:31

Od 28.5.2015 je na úradnej tabuli obce pred obecným úradom zverejnená verejná vyhláška k územnému rozhodnutiu o umiestnení líniovej stavby" Realizácia optických sietí". Celý dokument verejnej vyhlášky je k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade.

Späť