Výsledky komunálnych volieb

17.11.2014 19:59

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

Volebná účasť: 87,77%

Za starostu  obce bol zvolený Ján Jakubovský .

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Stanislav Martinko     46 hlasov

Ing.Jaroslav Jakubovský 43 hlasov

Ján Gajdoš   38 hlasov

Slavomír Palečko 38 hlasov

Ľudovít Bradáč 29 hlasov

 

Náhradníci ktorí neboli zvolvení: Milan Sedlák , Peter Gajdoš

Odpis zápisnice MVK bude zverejnený na úradnej tabuli v najbližších dňoch.

 

Späť