Vytvorenie volebného okrsku pre voľby do NR SR

27.06.2023 11:22

Obec Slavoška na základe harmonogramu zabezpečenia volieb do NR SR oznamuje, že v obci Slavoška bol vytvorený 1 volebný okrsok.

Volebná miestnosť bude v zasadačke OcU Slavoška č.26.

Späť