Výzva občanom

23.05.2013 13:32

Obvodný pozemkový úrad upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v zmysle zák. 220/2004 Zb.

výzva Poz.ú.pdf (299474)

Späť