Zápis detí do MŠ

25.03.2021 10:49

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v MŠ Markuška od 1.5.2021 do 31.5.2021 v čase od 8.00 do 16.00 hodiny

Späť