Zápis detí do ZŠ Štítnik

19.12.2013 13:37

Dňa 15.januára 2014 sa v čase od 13.00 hod bude v budove Základnej školy Štítnik konať zápis detí do 1.ročníka základnej školy. Zápisu sa zúčastnia zákonní zástupcovia spolu s deťmi ktoré dovŕšia k 30.8.2014 vek 6 rokov.  Je potrebné si so sebou doniesť rodný list dieťaťa, vyplniť dotazník a protokol.

Späť