Zápisnica z vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania

30.11.2016 11:47

Zverejňujeme Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk uchádzačov z verejného obstarávania na výmenu okien a dverí na budove obecného úradu v Slavoške. S víťazným uchádzačom bola uzavretá zmluva o dielo.

Zápisnica z VO.pdf (4524983)

Zmluva -dotácia na výmenu okien a dverí.pdf (5 MB)

 

Späť