Zapisovateľka MVK

04.09.2014 07:41

     V súlade s § 11 a zák.č.346/ 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších noviel  menoval starosta obce p. Želmíru Bradáčovú, bytom Slavoška č.41  zapisovateľkou  miestnej volebnej komisie v Slavoške pre voľby do orgánov samosprávy obcí v dňa  15.11.2014.

Späť