Zber odpadov

14.12.2016 18:56

Vážení občania

Od januára 2017 bude zber odpadov v našej obci realizovať firma NATURPACK prostredníctvom firmy FURA s.r.o Rozhanovce. V systéme zberu odpadov ani vo výške poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov sa nič nemení.

Každá domácnosť dostane harmonogram vývozu odpadov a vrecia na zber separovaných zložiek odpadov. Na tomto harmonograme sú uvedené zásady zberu triedeného odpadu, termíny vývozu aj to aké komodity sa zbierajú.

  • Žlté vrece na zmiešané plasty a PET fľaše
  • Červené vrece ( bez potlače)   na kovové obaly
  • Zelené vrece na sklo
  • Modré vrece na papier
  • Červené vrece s potlačou FURA je určené na bežný komunálny odpad ktorý Vám môže vzniknúť a vykladá sa spolu s kuka nádobou. Tieto vrecia sa nevysypujú ale berú s odpadom. Upozorňujeme Vás, že akýkoľvek odpad v iných vreciach či nádobách vyvezený nebude a pracovníci zbierajúci odpad Vám ho nemusia zobrať. Preto nesmerujete sťažnosti obci že Vám smeti nevyviezli ak ste ich mali vyložené mimo kuka nádobu v iných vreciach ako v červených s potlačou.

Vývoz takýchto červených vriec s potlačou s komunálnym odpadom je 1xročne bezplatný preto dostane každá domácnosť jedno vrece . Ďalšie červené vrece s potlačou na odpad si môžete zakúpiť na obecnom úrade za 4 € (v cene je aj vývoz odpadu).

Vrecia na separovaný odpad budú pri zbere pracovníci vysypávať a vracať domácnosti späť. Ak však budete vrecia na plasty či sklo potrebovať viac dostanete ich bezplatne na vyžiadanie na obecnom úrade. Vyseparované zložky odpadov budú zbierané bez obmedzenia v akomkoľvek množstve.

Budeme preto radi ak budete odpad triediť lebo vytriedený odpad nám budú zbierať naďalej bezplatne. Za komunálny odpad v kuka nádobách  však treba firme platiť a vznikajú tak náklady pre obec aj pre Vás ako obyvateľov.

Ďakujeme Vám, že odpad nesypete na čierne skládky.

Pri akýchkoľvek otázkach ohľadom zberu odpadov kontaktujte obecný úrad.

Späť