ZŠ Štítnik oznamuje

15.07.2021 10:21

Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku Vám oznamuje, že dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách a z tohto dôvodu bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ (obedy zadarmo).

Nárok na obedy zadarmo budú mať:

  1. žiaci, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. žiaci, ktorí žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. nová skupina žiakov, ktorí žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili nárok na daňový bonus.

Žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorí od septembra 2021 budú navštevovať Základnú školu v Štítniku,

  1. aby doručili do Základnej školy v Štítniku potvrdenie o poskytovaní hmotnej núdze alebo potvrdenie o životnom minime do 23. júla 2021,

alebo

  1. aby prišli podpísať Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus, v priestoroch Základnej škole v Štítniku dňa 23. júla 2021 (piatok) od 8.00 do 13.00.hod.
Späť