Zverejnenie výzvy Okresného úradu

22.03.2016 08:41

Okresný úrad Pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy aby zabezpečil základnú starostlivosť o pôdu v zmysle zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poľnohosp.pôdy.

OULH.pdf (355610)

Späť