Zverejnenie výzvy OkU

02.12.2014 09:56

Okresný úrad Rožňava, Pozemkový a lesný odbor požiadal o zverejnenie výzvy pre obyvateľov obce -  vlastníkov nehnuteľností, objektov a zariadení ktoré boli vybudované na poľnohospodárskej pôde

zverejnenie výzvy.pdf (216889)

Späť