Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

14.06.2022 13:07

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 15.6.2022 od 7.00 do odvolania.

 

Zvýšené nebezpečenstvo.pdf (201463)

Späť