Slavoška leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na terasovitej plošine v doline Hankovského potoka.

Osídlená bola v 13.storočí. Patrila do Štítnického panstva rodine Četnekyovcov- Bebekovcov. Založil ju istý Marcel(Marcelus) o ktorom sa nezachovali bližšie údaje. Usadil sa na území terajšieho chotára, pravdepodobne v úzkom údolí pod Slavoškou na jej západnej strane. Usadlosť sa po ňom volala Marcelová, neskôr Vyšehrad ( 1426 ). Zánik názvu Vyšehrad možno vysvetliť tým, že obyvatelia Vyšehradu neskôr Slavošky vyrubovali okolité lesy a pálili krovie. Žiare ohňov boli podnetom na pomenovanie pohoria nad obcou Žiar-Ždiar.

Štítnické panstvo na miesto Vyšehradu usadilo etnicky rôznorodých valachov- pastierov oviec, ktorých jediným zdrojom obživy boli okolité lesy a lúky. Ich príchod sa datuje na začiatok 15.storočia. Obyvateľom sa v tej dobe darilo. V roku 1548 sa spomína 1 porta a 4 neobývané domy. Súpis obyvateľov z tej doby neuvádza žiadnych želiarov ale spomína niekoľko rodín a 1 sudcu.

V polovici 16.storočia Vyšehrad postihli nešťastia. Obyvateľov vyhubil mor a dielo skazy dokončili turecké nájazdy. Dedinka sustla a na jej mieste na valaskom práve vznikla Zlauoska.Prvý krát sa spomína v roku 1563. Podľa historických prameňov ju vtedy osídlili prisťahovalci z okolia Slavošoviec a preto sa dodnes zachováva jej miestny názov Malá Slavoška. V roku 1563 mala 6 usadlostí a jej obyvatelia sa zaoberali hlavne baníctvom a poľnohospodárstvom.

Dnes žije v obci 123 obyvateľov.

Kostol

/album/kostol/slavoska-k1-jpg/ kostol /album/kostol/slavoska-k2-jpg/ oltár v kostole

V rokoch 1856-1860 postavili obyvatelia obce na malom kopčeku za školou kostol. Je 13,3 m dlhý, 9,2 m široky, a 5,7 m vysoký. Pri ňom je 17 m vysoká veža. Vnútorné zariadenie kostola je drevené. Prístup k nemu bol v zime a období dažďov obtiažny a preto sa k nemu v r. 1943 postavili nové schody.

 

Dlhodobá predpoveď počasia
TOPlist

SEPAROVANÝ ZBER

Papier:

noviny,časopisy,kartón /do vreca nevkladajte: papier špinavý,mastný,celofán,obaly z masla, škatulové obaly od nápojov

Sklo:

prázdne sklenené fľaše, črepy a úlomky tabuľového skla/ do vreca nevkladajte: porcelán,žiarovky, drôtené sklo

PET fľaše:

plastové fľaše od nápojov zlisujte stlačením/do vreca nevkladajte: obaly od olejov

Kovové obaly:

plechovky od alko a nealko nápojov, konzervy-zlisujte stačením

Zmiešané plasty:

fólie,sáčky,plastové fľaše,prepravky,plastové stoličky,plast.hračky, fľaše od aviváže a čist.prostriedkov, obaly od jogurtov,masla a pod.

Pneumatiky:

pneumatiky do vonkajšieho rozmeru 1m bez diskov

Elektronický odpad:

biela a čierna technika,počítače,televízory. Odpad musí byť v celku aj s elektrosúčasťami.

Tetrapak:

škatuľové obaly od mlieka, džúsov zlisujte stlačením

 

ZÁSADY ZBERU ODPADU

Komunálny odpad,ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených nebude vyvezený.

Vrecia na komunálny odpad Vám zabezpečí obecný úrad( 2 vrecia na rok sú bezplatne za ostatné vrecia poplatok + cena za vývoz)

Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6,30 hod v deň vývozu.

Druhotné suroviny môžu byť umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.

Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.

V deň vývozu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách

Vaša FURA s.r.o